İşinize nasıl yardımcı olabiliriz?

Danışın

Uluslararası pazarlara açılırken bize danışın, etkinliklerimize katılın.

Yenilik Yapın

İnovasyon çalışmalarınız ve Ar-Ge projelerinizle ilgili bizden bilgi alın

İş Ortaklıkları Kurun

Uluslararası iş ortağınızı Avrupa İşletmeler Ağı veritabanında ve etkinliklerinde bulun

AİA Nedir?

Avrupa Komisyonu, KOBİ’lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBİ’lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı’nı devreye sokmuştur. Öncelikli amacı KOBİ’lere kendi yenilikçi potansiyellerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve Avrupa Komisyonu politikaları hakkındaki farkındalıklarını artırmak olan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Girişimcilere öneri alabilecekleri ve kolayca ulaşabilir geniş iş desteği hizmetinden faydalanabilecekleri tek duraklı bir hizmet sunmaktadır. Bu sayede firmalar hem Avrupa Birliği ve uluslar arası ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabileceklerdir.