Hakkımızda

Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı) 60’dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar. KOSGEB Sinop Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) olarak üç ortaktan oluşan Batı Karadeniz Konsorsiyumu; Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu illerinde Avrupa İşletmeler Ağı hizmetlerini sunmaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı amaçları kapsamında; firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, uluslararası işbirlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlama hizmetleri sunulmaktadır. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak Ar-ge projeleri için birbirlerini bulmalarına da aracılık ediyoruz. Bununla birlikte uluslararası b2b ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmalarını amaçlıyoruz; bu tür etkinlikler çoğunlukla fuar, konferans gibi uluslararası etkinliklerde düzenleniyor.

Enterprise Europe Network ana sayfası: http://een.ec.europa.eu/

Avrupa İşletmeler Ağı AB COSME Programı tarafından kısmen finanse edilmekte olan bir AB projesidir ve bu programın Türkiye ulusal koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Dünya’da Avrupa İşletmeler Ağı

Avrupa İşletmeler Ağı sizi 60’dan fazla ülkede iş ortaklarınızla buluşturuyor ve büyümeye devam ediyor.

AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra; ABD, Arjantin, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Brezilya, Çin, Endonezya, Ermenistan, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, İsrail, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Makedonya, Meksika, Mısır, Moldova, Nijerya, Norveç, Paraguay, Peru, Rusya, Sırbistan, Singapur, Şili, Tayvan, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Vietnam, Yeni Zelanda'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

een

Türkiye’de Avrupa İşletmeler Ağı

Ülkemizde, 20 Ocak 2009’dan itibaren Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) kapsamında 33 ortak ve 7 konsorsiyum ile faaliyetlerine başlayan Avrupa İşletmeler Ağı, yurt genelini kapsayacak şekilde, tüm ülkeye etkin ve etkili bir şekilde hizmet vermiştir. COSME döneminde ise, KOBİ’lerin AB nezdindeki çalışmalara erişimini ve işbirliklerini artırmak için AİA faaliyetlerine toplam 50 ortaktan oluşan 11 konsorsiyum ile devam edilmektedir.

Tüm konsorsiyum ortaklarının yaptığı çalışmalar ile KOBİ’lerimizin pazarlara erişimine önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu konsorsiyumlarda;

 • KOSGEB Müdürlükleri,
 • Odalar,
 • Üniversiteler,
 • Araştırma Merkezleri,
 • Teknoparklar,
 • Kalkınma Ajansları ve Teknoloji Transfer Ofisleri yer almaktadır.

KOBİ’lere yönelik her coğrafyadan kamu ve özel sektör kuruluşunu bir araya getiren Avrupa İşlemeler Ağı, ülkemizde hem ulusal hem de uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine hizmet etmekte, kamu ve özel sektör ortaklığının başarılı bir örneğini oluşturmaktadır.

een

Biz, KOSGEB Sinop Müdürlüğü’ndeki 1 koordinatör ve 3 KOBİ Uzmanı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki 4 uzman ve Düzce Üniversitesi DÜSİMER’deki 6 uzman ile firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve doğru ortaklıklar kurmaları için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Biz ulaşmak için lütfen tıklayınız

Danışın

 • Yeni pazarlara ulaşmak, Dış ticaret, Uluslararasılaşma, Girişimcilik konularında bize danışın
 • Hedef pazarlarınızı belirleyelim
 • Ülke günlerine, Eğitim ve Seminerlerimize katılın
 • Soru sorun
 

Yenilik Yapın

 • İnovatif fikirleri ticari başarıya çevirin
 • Ar-Ge projelerinde yer alın
 • H2020 KOBİ Aracı Danışmanlığı’ndan faydalanın
 • Doğru destek mekanizmasına ulaşın
 

İş Ortaklıkları Kurun

 • Uluslararası sektörel fuarlar ve konferanslarda gerçekleştirilen B2B İkili görüşme etkinliklerine katılın
 • Proje pazarlarında yer alın
 • Profil veritabanı ile yenilikçi ürün, teknolojinizi tanıtın, ürün, teknoloji ve proje fikrinize proje ortağı arayın
 • Avrupa İşletmeler Ağı veritabanında yayınlanan profillere ilgi beyanı gönderin ve potansiyel iş ortaklarıyla tanışın

AİA'nın Sunduğu Hizmetler

AİA'nın Sunduğu Hizmetler

Hizmetlerimiz

Avrupa İşletmeler Ağı Batı Karadeniz Konsorsiyumu(WB-BIN) olarak bölgemizdeki firmalara aşağıda belirtilen alanlarda hizmetler sunmaktayız.

 • Uluslararası ticari ve teknolojik işbirlikleri kurulmasına destek olmak
 • İnovasyon ve sürdürülebilir büyüme süreçlerinde firmalara danışmanlık sunarak uluslararası rekabet güçlerini arttırmak
 • Proje kapsamında düzenlenen firmalar arası ikili iş görüşmelerine bölge firmalarının katılmasının sağlamak
 • Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile konularda eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlemek
 • Ülke Günleri etkinliği organize etmek
 • AB mevzuatı, AB fonları, yerel ve uluslararası fonlar, krediler ihalelere ilişkin danışmanlık hizmeti vermek
 • Firma ziyaretleri, teknoloji değerlendirme ziyaretleri
 • Firmaların AR-GE ve inovasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve firmalar arası teknolojik işbirliğinin kurulmasına destek olmak
 • Ar-Ge çalışmalarına yönelik yeni pazar arayışlarına destek vermek
 • Fikri mülkiyet hakları, marka, patent gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek bu konularda çeşitli eğitim programları düzenlemek
 • İnternet sitesi, sosyal medya ve E-mail gibi yollarda bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak
 • İnovatif girişimciliği geliştirici faaliyetler düzenlemek
 • Bilgilendirme yayınları hazırlamak, bastırmak ve çoğaltmak

Danışın

Uluslararası pazarlara açılırken bize danışın, etkinliklerimize katılın.

Yenilik Yapın

İnovasyon çalışmalarınız ve Ar-Ge projelerinizle ilgili bizden bilgi alın

İş Ortaklıkları Kurun

Uluslararası iş ortağınızı Avrupa İşletmeler Ağı veritabanında ve etkinliklerinde bulun
 • Firmaların dış ticaret, uluslararasılaşma, AB mevzuatı alanlarında altyapı çalışmalarına destek olmak
 • Firmaların uluslararası rekabet güçlerini arttırmak
 • İnovasyon kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak, katma değeri yüksek üretime katkı sağlamak
 • Horizon 2020 ve diğer uluslararası Ar-Ge Programları ile ilgili bilgilendirme ve ortak bulmak faaliyetleri ile firmaların Ar-Ge projelerine destek almalarını sağlamak, firmaları doğru fon kaynağına yönlendirmek
 • Uluslararasılaşma potansiyeli olan girişimcilere yol göstermek, doğru kaynaklara yönlendirmek

Avrupa İşletmeler Ağı çerçevesinde belirli sektörlerdeki iletişimi güçlendirmek üzere o sektörlerle çalışan uzmanların bir araya geldiği sektör grupları kurulmuştur. Bu spesifik sektörlerden birinde çalışıyorsanız, mutlaka ilgili arkadaşımızla iletişime geçin.

 • Aeronotik ve Uzay
 • Akıllı Enerji
 • Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri
 • Bio-Kimya Teknolojileri
 • Çevre
 • Denizcilik Endüstrisi ve Hizmetleri
 • Gıda ve Tarım
 • Hizmet ve Perakende
 • Kadın Girişimciliği
 • Materyal
 • Nano ve Mikro Teknolojiler
 • Otomotiv, Ulaşım ve Lojistik
 • Sürdürülebilir İnşaat
 • Tekstil ve Moda
 • Turizm ve Kültürel Miras
 • Yaratıcı Endüstriler