İletişim

 

Mustafa BAYRAK

KOBİ Uzmanı

Girişimcilik, İnovasyon, Uluslararasılaşma, Ar-Ge Programları, Finansa Erişim

0(312) 595 25 57

mustafa.bayrak@kosgeb.gov.tr

Gürkan GÜRCAN

KOBİ Uzmanı

Girişimcilik, İnovasyon, Uluslararasılaşma, Ar-Ge Programları, Finansa Erişim

0(312) 595 25 57

gurkan.gurcan@kosgeb.gov.tr

 
 

Filiz Sezin YILMAZ

Uzman

AB, Dış Ticaret, Uluslararasılaşma

0(364) 224 44 50

syilmaz@ctso.org.tr

Şule AKKESE

Uzman

AB, Dış Ticaret, Uluslararasılaşma

0(364) 224 44 50

sakkese@ctso.org.tr

 
 

Betül İŞBİLİR

Uzman

Ar-GE, AB, Dış Ticaret, Uluslararasılaşma

0(380) 542 10 36

betulisbilir@duzce.edu.tr

Utku Can AYDIN

Uzman

Ar-GE, AB, Dış Ticaret, Uluslararasılaşma

0(380) 542 10 36

utkuaydin@duzceteknopark.com.tr