Fikri Haklar Desteği: Vega Group (Türkiye)

Avrupa İşletmeler Ağı, firmalarının marka, patent yurt içi ve yurt dışı tescili ve fikri haklar yönetimi konularında da yönlendirme ve danışmanlık faaliyeti gösteriyor. Bir buluşun veya markanın tescilinin yanı sıra, bir firmanın fikri mülkiyet varlıklarının başka bir firmanın haklarına tecavüz etmesini önlenmesi ve izlenecek yolların belirlenmesi de fikri mülkiyet stratejisinin içinde değerlendirilmekte. Bu kapsamda, Avrupa İşletmeler Ağı; katılım sağladığı eğitimin ardından VEGA GROUP'a ait marka korumasına ilişkin bir strateji belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmuş ve firmanın uğrayabileceği olası maddi ve manevi zararların bertaraf edilmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermiştir (2013).

"Avrupa işletmeler ağının aktif, güncellemelere haiz, geliştirici eğitimlerine katılımınızı öneririz. Eğitim süresince hızlı geri dönüşler ve ilgili yetkililer ile çalışmanın ayrıcalığını yaşamanızı tavsiye ederiz."

Ebru Coşkun, VEGA GROUP