Erasmus+ Programı / Çıraklık Eğitimi Veren KOBİ’lere Destek Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programı Ana Eylem 3-Çıraklığa katılan küçük ve orta ölçekli işletmeler için destek teklif çağrısını (EACEA/41/2015) yayınladı.

Mevcut çağrının amacı çıraklık sunan, yeni katılım sağlayan veya çıraklık için mevcut arzlarını son zamanlarda artıran, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için destek sağlamaktır.Ayrıca, bu çağrının amacının Avrupa Çıraklık İttifakı kapsamındaki ana hedeflerden biri ve 2015-2020 Mesleki Eğitim ve Öğretim’in (VET) beş Avrupa önceliğinden biri olan çıraklık arzının artırılması olduğu da not edilmelidir.

Bu çağrı doğrudan KOBİ’lere finansal destek sağlamamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Çağrı iki aşamada düzenlenmektedir; biri aracı kuruluşlar için ve diğeri de Avrupa ağları için.
1.Kısım: Başvuru sahibi (koordinatör) aşağıda belirtilen kuruluşlardan veya kuruluş gruplarından biri olmalıdır: sanayi, ticaret ve zanaat odaları, veya benzer ilgili sektörel/mesleki kuruluşlar, kamu veya özel teşebbüsler, Mesleki eğitim ve öğretim tedarikçileri veya KOBİ’leri sundukları çıraklığı artırmaları için destek rolüne sahip diğer kuruluşlar.
Ortaklık en az iki uygun ülkeden oluşmalıdır (ikisinden birisi mutlaka Erasmus+ program ülkelerinden olmalıdır).
2.Kısım: Başvuru sahibi (proje koordinatörü) en az 12 Erasmus+ program ülkesinde üyeleri veya iştirakçileri bulunan ve en az 6 tanesinin ortak olarak projede yer aldığı kuruluş veya network olmalıdır.

Uygun katılımcı kuruluşlar (1. Ve 2. Kısım): Bakanlıklar, sosyal ortaklar (işveren ve işçi kuruluşları), kamu veya özel şirketler, sanayi, ticaret ve zanaat odaları veya benzer ilgili sektörel/mesleki kuruluşlar, ve yerel otoriteler, Mesleki eğitim ve öğretim(VET) tedarikçileri , VET kurumları/merkezleri, okullar veya diğer eğitim kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, araştırma merkezleri, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları( NGOs), gençlik örgütleri, veli birlikleri, diğer ilgili birimler.

*Bireyler ve tacirler uygun değildir.

Uygun ülkeler (1. Ve 2. Kısım):

Avrupa Birliği Üye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere
– Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinden Avrupa Ekonomik Bölgesinde  (EEA) yer alanlar: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç
– AB Aday ülkeler: Arnavutluk,Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

EFTA/EEA ülklerinden veya aday veya ilişkili ülkelerdeki başvuru sahiplerinden gelen teklifler, ödül gününde o ülkelerin programa katılım için düzenlemelerin bulunduğu anlaşmanın imzalanmış olması şartıyla seçilebilirler.

Erasmus+ ortak ülkeler: AB potansiyel aday ülkeler (Bosna ve Hersek ve Kosova)

Uygun faaliyetler Avrupa düzeyinde KOBİ’lerin çıraklığa katılım sağlamasına yardımcı olmak üzere projelere destek sağlamayı amaçlamalıdır.

Teklifler aşağıdaki iki bölümden biri altında teslim edilmelidir:

a)   KOBİ’leri desteklemek için aracı kuruluşlar için kapasite artırma ortaklıkları veya büyük şirketler tarafından kurulan ortaklıklar (Aşama 1)
Bu bölümde desteklenen projeler KOBİ’lerin çıraklığa daha fazla katılım sağlaması amacıyla işletmeler, VET tedarikçileri ve aracı kuruluşlarla birlikte uygun olduğu takdirde kamu kuruluşları ve sosyal ortaklar arasında ortaklık kurmalıdır. Bu nedenle şunları hedeflemelidir:
-KOBİ’lerde çıraklığı desteklemek amacıyla aracı kuruluşlar (ticaret, sanayi ve zanaat odaları, diğer mesleki kuruluşlar) için kapasite geliştirme
-veya Çıraklık arzını artırmak amacıyla KOBİ’lere yardımcı olmak için büyük şirketlerin arz zincirlerini kullanarak ortaklık kurmaları

(b) Ulusal üyeleri veya iştirakçileri aracılığıyla KOBİ’leri destekleyen Avrupa düzeyinde ağlar ve kuruluşlar  (Aşama 2)
Çağrı KOBİ’lerde çıraklık arzını artırmak amacıyla mevcut Avrupa ağları ve kuruluşlarının Avrupa düzeyindeki şemsiye kuruluşları ve ulusal üye veya iştirakçileri arasındaki stratejik faaliyetleri desteklemek için onlar tarafından sunulan projelerden sınırlı bir sayıyı da destekleyecektir.
Bu ortaklıklar ulusal, bölgesel (sınır ötesi ve bölgelerarası) ve/veya sektörel düzeyde işbirliğini de kapsamaktadır.

Fonlama:

Projelerin eş finansmanı için toplam bütçenin en fazla 8,7 milyon Euro olması beklenmektedir. (5,2 milyon 1. Aşama ve 3,5 milyon 2. Aşama için)
Aşama 1 için her hibe 300.000 ile 600.000 Euro arasında ve Aşama 2 için 600.000 ile 800.000 Euro arasında olacaktır.
Ajans yaklaşık 15 teklifi fonlamayı planlamaktadır (Aşama 1 için en fazla 10 proje ve Aşama 2 için en fazla 5 proje)

Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2016, 12.00 öğlen (Brüksel saati)