AB COSME PROGRAMI “Clusters Go International” COS-CLUSINT-2016-03-01 Proje Teklif Çağrısı

Çağrının Amacı ve Kapsamı:

Projenin temel amacı, kümelenmeyi ve Avrupa ülkeleri ile sektörel sınırlar boyunca iş ağı işbirliğini yoğunlaştırmak ve uluslararası kümelenme işbirliğine öncülük etmesi için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları kurulmasını desteklemektir. Bu noktada, özellikle Avrupa’nın ötesinde üçüncü ülkelere yönelik gelişmekte olan endüstrilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu eylem, küme uluslararasılaşmasını teşvik etmekte olup, konsorsiyumlar Avrupa’nın ötesinde üçüncü ülkelere yönelik uluslararasılaştırma stratejisini geliştirme fırsatına sahip olacaktır.

Ayrıca, bu eylem COSME Programı katılımcısı ülkelerdeki kümelenmeler veya iş ağı organizasyonlarından oluşan konsorsiyumlar tarafından yürütülecektir. Ortaklıkların, küresel bir bakış açısıyla üçüncü pazarlara yönelik ortak hedeflerle ortak bir ‘Avrupa’ stratejik vizyonu geliştirmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak, bu eylem, kümelerin ve iş ağı ortaklıklarının güçlendirilmesi ve “Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları”nın oluşturulmasının desteklenmesi vasıtasıyla KOBİ’lerin yeni küresel değer zincirlerine erişimine ve küresel anlamda öncü bir pozisyon alabilmelerine yardımcı olacaktır.

“Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları”na ilişkin aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

Konsorsiyumlar AB üyesi ülkelerden veya COSME katılımcısı ülkelerden minimum 3 ortaktan oluşmalı,

Stratejik anlamda, üyeler ortak bir uluslararasılaşma stratejisi benimsemeli ve gelişmekte olan endüstrilerin desteklenmesi hedeflenmeli,

Kümeler, tüzel kişiliğe sahip küme organizasyonları veya iş ağı organizasyonları tarafından temsili edilmeli, ayrıca ortaklar Avrupa Küme Ortaklığı Platformuna üye olmalı,

Avrupa’nın ötesinde uluslararası bir seviyeye çıkabilmek amacıyla ortak bir Avrupa stratejisi geliştirilerek uygulanmalıdır.