KOSGEB’den Doğal Afetlerden Zarar Gören İşletmelere Kredi Faiz Desteği

Sinop ilinde 31 Aralık 2015 tarihinde ve devamında gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde faaliyet gösteren işletmelere ait tesislerde hasarlar meydana gelmiş, ilgili tesislerde üretim durma noktasına gelmiş ve birçok firma bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.

Bu durumun ardından, KOSGEB Sinop Müdürlüğü olarak Sinop’taki ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilmiş ve durum analizi yapıldıktan sonra zarar gören firmaların zararlarını giderme konusunda KOSGEB Başkanlık ile Kredi Faiz Desteği konusunda gerekli yazışmalar yapılmıştır. Görüşmelerin sonucunda, afetten zarar gören firmalar için KOSGEB Kredi Faiz Desteği çıkması sağlanmış ve afetten zarar gören Sinoplu KOBİ’lerin kullanımına sunulmuştur.

Zarar gören işletmelere Kurumumuzca yapılabilecek desteklerle ilgili Başkanlığımız tarafından çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 01.01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı, imalat sanayinde faaliyette bulunan işletmeler ile Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan tüm sektörlerdeki işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2016 Yılı Acil Destek Kredisi Protokolü” imzalanmıştır. Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı; işletme başına üst limiti 100.000.-TL, sıfır (0) faizli, ilk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır. Programdan yararlanmak isteyen işletmeler, protokole taraf Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. şubelerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Kredi başvurusunda bulunan İşletmeler, ilgili kamu kurumlarından 01.01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan zarar gördüklerini gösteren resmi belge ile bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğüne başvurmaları durumunda işletmelerin KOSGEB Veri Tabanı kaydı, KOSGEB desteklerinden yasaklılık durumu ve Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulundukları ya da Organize Sanayi Bölgeleri dışında imalat sanayinde faaliyette bulunup bulunmadıkları incelenerek gerekli onay süreçleri tamamlandıktan sonra faizsiz kredi imkânlarından faydalanabilecektir.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

2016 Yılı Acil Destek Kredisi Programına ilişkin başvurular 28.06.2016 tarihinden itibaren http://kredi.kosgeb.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır.

Detaylı Bilgi: KOSGEB Sinop Müdürlüğü