INNOSUP-02-2016 Ufuk 2020 KOBİ Yenilik Ortaklığı Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında “KOBİ Yenilik Ortaklığı – Pilot” konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Bu çağrı kapsamında 90 KOBİ ve başlangıç aşamasındaki işletmelere, diğer ülkelerdeki araştırma görevlileri ile birlikte yenilikçi iş fikirleri bulma imkanı sağlanacaktır. Ayrıca KOBİ’lerin ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin (start-up), aranan niteliklere sahip araştırmacıların olmaması veya maliyetin yüksek olması gibi nedenlerle, alanında uzman araştırmacıları istihdam edememeleri sorununu ortadan kaldırarak, işletmelerin yenilikçilik faaliyetleri ve büyümeleri için önem taşıyan alanlarda uzmanlık bilgisine erişmelerine imkan sağlayacaktır.

Proje başvurularının 30 Haziran 2016 Brüksel saati ile 17:00’ye kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Katılımcı Portalı’na elektronik olarak sunulması gerekmektedir.

Teklif çağrısına ilişkin ilave bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.

Not: Çağrıya başvuru yapılması durumunda konuyla ilgili olarak [email protected] e-posta adresine de bilgi verilmesi gerekmektedir.