COSME Programı – ELIIT Projesi (European Light Industries Innovation and Technology Project) Çağrısı

AB Komisyonu COSME Programı bütçesinden finanse edilen – ELIIT Projesi (European Light Industries Innovation and Technology Project) Çağrısı ile, tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ile inovatif ve yeni teknoloji sağlayıcıları/sahipleri (üniversiteler, teknoloji & inovasyon merkezleri, araştırma merkezleri, vb.) arasında oluşturulacak ortaklıkların; verimliliklerinin arttırılması, değer zincirine entegrasyonlarının sağlanması, kaynak verimliliklerinin arttırılması, yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla ortaklıklara, yeni ürün veya prototip geliştirmeleri için 70.000 EURO doğrudan ekonomik destek verilecek ve bunun yanı sıra teknoloji konularında danışmanlık hizmeti, networking faaliyetleri, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki çalışmaları da teşvik edilecektir.

COSME Programı kapsamında “European Light Industries Innovation and Technology project (ELIIT Project)- Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” konsorsiyumu kurulmuştur ve bu konsorsiyum proje kapsamında 2. teklif çağrısı 25 ocak 2021 tarihinde yayınlamıştır. Çağrıya ve konsorsiyuma dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Son başvuru tarihi 14 Nisan 2021 olup, çağrıya ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden erişilebilir.

Detaylı bilgi için:
https://lnkd.in/gPkRwxh
https://lnkd.in/gnNbnBr

 

Yetkili Kişi

Mustafa BAYRAK