Dış Ticaret Eğitimleri

T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda ve Karadeniz İhracatçılar birliği Genel Sekreterliği işbirliğinde aşağıda yer alan program çerçevesinde 16 - 17 Mart tarihlerinde Bartın, Karabük, Kastamonu, Tosya/Kastamonu, Sinop illerine yönelik olarak" Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecektir.

On-line olarak gerçekleşecek seminerlere katılım ücretsiz olup; seminere katılmak isteyen firmaların 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Seminer bitiminde katılımcılara "Katılım Sertifikası” verilecek olup, söz konusu sertifikalar elektronik ortamda katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir.

Seminerlere katılımınız hem Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığının güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerinizi geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulacak olmanız hem de mevcut ihracatınızın geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünüzün artırılması ve yeni pazarlara açılımınız açısından önem arz etmektedir.

16 Mart 2021 Birinci Oturum:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MpvhmuRhRTe7lXhRLjjqOQ 

17 Mart 2021 İkinci Oturum:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kY0wYikmSwK_Q-d22CDEpA

Yetkili Kişi

Mustafa BAYRAK