TR82 Bölgesi Hakkında

TR82 Düzey 2 Bölgesi Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini içerisine almaktadır.

TR82 Bölgesi, birbirine yakın sosyoekonomik gelişmişliğe sahip illerden oluşmasına karşın, iller coğrafiaçıdan farklılıklar arz etmektedir. Her bir ilin topoğrafyası, iklimi ve yer şekilleri diğerinden farklıdır.

Kastamonu İli, Batı Karadeniz ve Kızılırmak Havzaları arasında kalmakta olup; kuzeyde İsfendiyar (Küre)Dağları güneyde Ilgaz Dağları ile sınırlı olan alan üzerinde kuruludur. 13.152 km² yüzölçümüne sahipolan il, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %1,7’sini oluşturmaktadır. İlin Karadeniz kıyı şeridi uzunluğu 170km ve denizden yüksekliği 780 metre olup; dağlar denize paralel uzanmaktadır. İlde Ilgaz Dağı veKüre Dağları Milli Parkı olmak üzere 2 önemli milli park mevcuttur. Sinop’ta Sarıkum Tabiatı Koruma Alanıbulunmaktadır. Kastamonu’da Azdavay, Ilgazdağı, Taşköprü ve Tosya; Sinop’ta Bozburun Yaban HayatıGeliştirme Sahaları bulunmaktadır. Bunlara ilaveten Kastamonu’da Tosya Dipsizgöl, Abana Yeşilyuva,Merkez Şerifebacı; Çankırı Ilgaz Kadınçayırı ve Sinop’ta Hamsilos tabiat parkları bulunmaktadır. Korumaalanları kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta tabiat anıtları da bulunmaktadır.